Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Μεταπτυχιακά / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αποστολέας gvenianaki | Δημοσίευση: Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 - 11:04

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με δύο κατευθύνσεις:
1) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στο Σχεδιασμό του Χώρου
2) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων.
Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα εισαχθούν έως και 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι/τελειόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωγραφία, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
- Καινοτόμοι Μέθοδοι στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας (1 θέση)
- Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών (2 θέσεις)
- Αστικός Ανταγωνισμός - Χωρικές Ανισότητες (1 θέση)
- Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονοτικός Χώρος (1 θέση)
- Οικολογία και βιογεωγραφία (3 θέσεις)
- Γεωγραφίες της Σύγχρονης Καθημερινής Ζωής (1 θέση)
- Ανάλυση και Σχεδιασμός του Τοπίου (1 θέση)
- Μορφοτεκτονική - Παλαιοσεισμολογία (1 θέση)
- Διαχείριση της Γεωποικιλότητας - Γεωδιατήρηση: Ανάδειξη Γεωτόπων (1 θέση)
- Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και Ανάπτυξη (1 θέση)
- Ιστορική Γεωγραφία (1 θέση)
- Βιώσιμη Διαχείριση Βοσκοτόπων (1 θέση)
- Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός (1 θέση)
- Διαχείριση Χωρικών ή Χωρο-χρονικών Δεδομένων (2 θέσεις).
Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ. πρέπει να υποβάλλουν Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής μέχρι 8 Ιουνίου 2012.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/06/2012

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ (Κτίριο Τμήματος Φυσικής - Όροφος Κυλικείου), καθημερινά 10:00-13:00, τηλ.: 2810-394010/20.

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://ftp.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://ftp.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2893